Bảng giá dịch vụ cung cấp hosting

Hãy lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

Gói hosting 1 Cơ bản để khởi đầu 1 trang web
30.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ 500 MB

Băng thông 5 GB

Số lượng domain 1

Database 1

Email 10

SSL Không

Gói hosting 2 Tăng lưu trữ, email và băng thông
60.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ 800 MB

Băng thông 15 GB

Số lượng domain 1

Database 1

Email 20

SSL

Gói hosting 3 Tăng lưu trữ, email và không lo về băng thông
85.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ 1.5GB

Băng thông Không giới hạn

Số lượng domain 1

Database 1

Email 30

SSL

Gói hosting 4 Thêm dung lượng lưu trữ, docmain, database và email
130.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ 2.5GB

Băng thông Không giới hạn

Số lượng domain 2

Database 2

Email 80

SSL

Gói hosting 5 Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
220.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ 6GB

Băng thông Không giới hạn

Số lượng domain 4

Database 4

Email Không giới hạn

SSL

Gói hosting 6 Dành cho doanh nghiệp có nhiều trang web
350.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ 10GB

Băng thông Không giới hạn

Số lượng domain 6

Database 6

Email Không giới hạn

SSL