Cập nhật theme Flatsome

Cập nhật theme Flatsome

Hướng dẫn update theme Flatsome thủ công thông qua giao diện quản lý Hosting (cPanel). Cách này áp dụng khi theme bản quyền không có tính năng update trực tiếp (không có purchase code để active) nhưng bạn có mã nguồn theme Flatsome phiên bản mới thông qua bên thứ ba, họ sẽ không cho mình license code mà chỉ gửi file theme mới

Trước tiền: Giải nén file tải về vì file theme chứa trong file nén này:

Hướng dẫn Update theme

Hướng dẫn Update theme

Thường thì tên file theme mà bạn dùng để upload cài theme hay update sẽ có dạng: tentheme-phienban.zip

Bước 2: Đăng nhập tài khoản hosting để upload theme lên hosting

Sau khi đăng nhập thành công, bạn vào File Manager -> vào thư mục /wp-content/themes -> upload file theme vào thư mục này

Sau khi upload, bạn giải nén file này, vì thư mục theme đã tồn tại nên hosting sẽ hỏi bạn có muốn ghi đè hay không, -> bạn đồng ý việc ghi đè này để cập nhật mã nguồn mới nhé.

Hướng dẫn Update theme

Bài Viết Liên Quan